Nieuw: neurorechten moeten mentale integriteit van burgers beschermen

Steeds meer (neuro)technologieën maken het mogelijk om informatie te verkrijgen over iemands mentale leven en om iemands gedrag te beïnvloeden op een wijze die voorheen onmogelijk werd geacht. Naast inzet ervan in de geneeskunde, bieden deze technologieën mogelijkheden op andere terreinen, zoals meditatie, gaming, onderwijs, defensie, en het strafrecht. Inmiddels onderzoeken bedrijven zoals Neuralink (van Elon Musk) en Facebook de mogelijkheden van neurotechnologie, zoals manieren om smartphones te bedienen met de eigen gedachte. Sommige technieken, zoals draagbare EEG-headsets die hersenactiviteit in kaart brengen, zijn al verkrijgbaar op de consumentenmarkt. Via dergelijke neurotechnologieën zouden bedrijven en overheden (nu al) toegang kunnen krijgen tot een zeer intiem onderdeel van ons leven: onze gedachten, emoties en ander mentale eigenschappen....
mr online
04-06-2021 09:45