De causaliteitsmaatstaf bij een verzekeringsovereenkomst