Huurrecht: wanneer een ontruiming wordt geschorst door corona-omstandigheden

Over huurprijsvermindering in verband met de coronacrisis zijn al veel uitspraken gepubliceerd. Recent zijn twee uitspraken gepubliceerd waaruit blijkt dat corona-omstandigheden ook gevolgen kunnen hebben voor de tenuitvoerlegging van ontruimingsvonnissen. Schorsing tenuitvoerlegging Een uitspraak kan in beginsel na betekening ten uitvoer worden gelegd. Het instellen van een rechtsmiddel schorst de tenuitvoerlegging, ook wel als ‘executie’ aangeduid, tenzij de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. In verreweg de meeste gevallen wordt de uitspraak op vordering uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Uit artikel 438 lid 2 Rv volgt dat de partij ten laste van wie de tenuitvoerlegging dreigt een executiegeschil aanhangig ka...
advocatie
08-06-2021 10:30