Kunnen tuchtrechtelijke berispingen (toch) worden gepubliceerd?