Dekker: ‘Notarissen mogen samenwerken met accountants en belastingadviseurs’

De wet stelt eisen aan deze samenwerking. Daarnaast heeft de KNB de Verordening Interdisciplinaire samenwerking uitgevaardigd. Hierin worden meer praktijkgerichte eisen genoemd voor de samenwerking tussen notarissen en bijvoorbeeld belastingadviseurs. De tuchtrechter toetst aan deze eisen en ook het BFT en de KNB zien daarop toe. Volgens de KNB zijn de huidige voorwaarden werkbaar in de praktijk en zijn er geen signalen dat de kernwaarden van het notariaat met de huidige werkwijze op dit punt in gevaar zijn....
mr online
23-08-2021 09:18