Juridisch adviseur privaat- en publiekrecht bij de Gemeente Voorschoten