‘Meervoudigekamervoorzitter moet échte manager zijn’

Tenzij de wet anders bepaalt bestaat een meervoudige kamer (MK) uit drie rechters, van wie er één als voorzitter optreedt. Die rechter zit tijdens een zitting in het midden, met links en rechts een collega-rechter, de bijzitters. De voorzitter verzorgt de introductie van de zaak, stelt de vragen en bewaakt de orde in de rechtszaal, waardoor duidelijk is dat hij of zij de leiding heeft. Wat minder bekend is, is dat een MK-voorzitter ook veel andere taken en verantwoordelijkheden heeft....
mr online
24-08-2021 10:00