Brief informateur Hamer: gesprekken nog bezig, bouwstenen 'in beweging'