Advocate geeft geheimhoudertelefoon aan haar bij drugs betrokken vriend: schorsing

Dat een advocate ruim een jaar een geheimhoudertelefoon toevertrouwt aan haar partner, is al not done. Dat deze partner vervolgens wordt aangehouden op verdenking van een drugsdelict, terwijl hij al eens is veroordeeld, maakt de situatie nog ernstiger. Het Hof van Discipline legt haar zes weken schorsing op, waarvan vier weken voorwaardelijk. De advocate in het ressort Zeeland-West-Brabant werkt alleen en houdt kantoor aan huis, waar ze samenwoont met haar partner. Hij doet af en toe ‘werk voor de zaak’, wat betekent dat hij haar soms naar de rechtbank brengt of telefoontjes van cliënten aanneemt als zij zelf niet bereikbaar is. Daarom heeft de advocate hem in 2019 een telefoon met geheimhoudernummer gegeven en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Haar problemen stapelen zich in rap tempo op als haar partner op 11 oktober 2020 wordt aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een drugsdelic...
advocatie
27-08-2021 12:02