TK Beantwoording gestelde vragen tijdens schriftelijk overleg over de ingelaste JBZ-Raad van 31 augustus 2021