Schenking schilderij door periodieke gift aan museum