Vaccinatieplicht op de werkvloer: juridische kwestie of kwestie van tijd?

In steeds meer westerse landen worden werknemers verplicht zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Afgelopen maandag werd bekend dat Leaseplan alleen werknemers toelaat op de werkvloer als zij gevaccineerd zijn. Hoe is dit juridisch geregeld in Nederland? Bij de vraag of een vaccinatieplicht op de werkvloer legitiem is, komen veel factoren kijken. Aan de  ene kant zijn er de privacy- en grondrechten van de werknemer en aan de andere kant de zorgplicht van de werkgever voor een veilige werkplek. Lichamelijke integriteit Op grond van art. 11 GW heeft een ieder, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
advocatie
31-08-2021 17:39