Raad van State: benoeming staatssecretarissen niet in strijd met Grondwet, maar wel ongelukkig verlopen

DEN HAAG (PDC) - De Raad van State oordeelt dat de toetreding van zittende Kamerleden tot het demissionaire kabinet ‘ongelukkig’ is verlopen, maar niet in strijd is met de Grondwet. In artikel 57 van de Grondwet (GW) staat dat de functies van Kamerlid en staatssecretaris niet te combineren zijn, maar dat er een uitzondering geldt voor demissionaire bewindslieden die Kamerlid worden. Nu zijn er echter Kamerleden als demissionair staatssecretaris benoemd na de verkiezingen. Naar aanleiding van de discussie hierover vroeg de Tweede Kamer de Raad van State om advies.
parlement
02-09-2021 09:00