Oproepbaar voor spoedgevallen: recht op vergoeding?