Datalek bij Orde Midden-Nederland: e-mailadressen honderden kantoren in cc gezet

Een flater van de Orde van Advocaten Midden-Nederland: in een e-mail van maandag met een rappel aan advocatenkantoren om hun financiële kengetallen aan te leveren, waren de mailadressen van bijna 300 advocatenkantoren voor alle ontvangers te zien. Volgens de AVG kan dit gelden als een datalek. De mail betreft een herinneringsbrief, verzonden door een van de stafjuristen van de Midden-Nederlandse orde. Hierin wordt namens de deken verzocht om alsnog binnen veertien dagen alle benodigde financiële kengetallen over de jaren 2020 en 2019 in te vullen. Het aanleveren van deze gegevens is sinds kort verplicht voor alle advocatenkantoren; de gegevens hadden op 31 augustus ingevuld moeten zijn. Voor alle geadresseerden was echter te zien welke andere honderden kantoren de herinnering hadden gekregen: circa 275 mailadressen waren niet in bcc, maar per ongeluk in cc gezet. Twee advocaten die de mail doorstuurden aan de ...
advocatie
08-09-2021 12:20