Schadeloosstelling voor onteigening: waardebepaling naar peildatum