De toepassing van artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles) in de praktijk