EK Reactie op het verzoek van de Vaste Kamer Commissie voor Immigratie en Asiel JBZ-Raad en voor Justitie en Veiligheid