Tweede Kamer wil strikte interpretatie regels dubbelfuncties Kamerleden

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer vindt dat het in de toekomst nooit meer mogelijk mag zijn dat een Kamerlid een dubbelfunctie kan krijgen nadat het Kamerlid zonder dubbelfunctie is geïnstalleerd. Een motie daartoe werd na hoofdelijke stemming nagenoeg unaniem aangenomen. Door lid 3 van artikel 57 Grondwet strikt te interpreteren moet het in de toekomst alleen nog mogelijk zijn een dubbelfunctie te hebben als een demissionair bewindspersoon gekozen wordt als Kamerlid, en niet andersom.
parlement
15-09-2021 09:30