Halt-afdoening voor jongvolwassenen slaat door onbekendheid niet zo aan

In 2014 is het adolescentenstrafrecht ingevoerd: hiermee kunnen jongvolwassenen (tot 23 jaar) via het jeugdstrafrecht wordt bestraft in plaats van via het volwassenenstrafrecht. Minderjarige daders van een licht delict kunnen via een Halt-afdoening – buiten het strafrecht om – worden bestraft. Voor jongvolwassenen is dit bij wet uitgesloten maar in de praktijk wordt dat als een gemis ervaren. Reden dat in Rotterdam-Rijnmond de pilot Halt 18+ is gestart, waarbij jongeren van 18 tot 23 jaar, die voor het eerst een ‘Halt-waardig’ delict plegen (winkeldiefstal, belediging, vernieling, oplichting, eenvoudige mishandeling) een Halt-afdoening kunnen krijgen. Het is de officier van justitie die besluit of de Halt-interventie als voorwaarde bij het sepot wordt opgelegd: Halt 18+ is geen buitenstrafrechtelijke afdoening is, zoals de reguliere Halt. De pilot is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en de Vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht van het WODC....
mr online
24-09-2021 10:33