EK Vervolgvragen over de wijziging van de Ambtsinstructie tweede tranche