Data Transfer Impact Assessment: risicoanalyse bij gegevensdoorgifte buiten de EU

Op 16 juli 2020 verklaarde het Europese Hof het EU-VS privacy shield ongeldig, omdat de Amerikaanse overheid persoonsgegevens onvoldoende beschermt. Daardoor mogen bedrijven niet zomaar persoonsgegevens meer doorgeven vanuit de EU naar de VS. Volgens het Hof kunnen modelcontracten (Standard Contractual Clauses) wel een geldige grondslag bieden voor doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU. Maar alleen als in de praktijk een gelijkwaardig beschermingsniveau kan worden gewaarborgd. Hiervoor moet eerst een Data Transfer Impact Assessment worden uitgevoerd. Wat houdt een Data Transfer Impact Assessment in? En hoe kan deze worden uitgevoerd? Doorgifte op basis van Standard Contractual Clauses Een doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land mag alleen plaatsvi...
solv
28-09-2021 21:21