Herindelingsverkiezingen november: duidelijkheid over organisatie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv). Met de Twv, die geldt tot 1 januari 2022, kunnen maatregelen genomen worden om veilige verkiezingen te organiseren tijdens de coronapandemie. Op 24 november a.s. wordt in een aantal gemeenten raadsverkiezingen gehouden i.v.m. een gemeentelijke herindeling. Met de aanvaarding van de wijziging op de Twv is voor deze gemeenten duidelijk waarmee zij bij het organiseren van die verkiezingen rekening moeten houden.
binnenlandse zaken
28-09-2021 16:22