Wetenschappelijk (Hoofd)medewerker Staats-, Bestuurs- en Europees Recht aan de Universiteit van Aruba