Kamervoorzitter: mogelijk klankbordgroep over constitutionele kwesties