Het motiveringsvereiste bij handhaving van laag geprioriteerde overtredingen

De Raad van State heeft op 1 september 2021 een interessante uitspraak gedaan over het handhavend optreden tegen een overtreding waaraan in een handhavingsbeleid een lage prioriteit is verbonden. De Afdeling overweegt dat optreden daartegen mogelijk is, maar dat het handhavende bestuursorgaan ...
recht.nl
29-09-2021 19:14