Een update van uw AOV

“Welke AOV het beste aansluit is afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Zonder professioneel advies ben ik bang dat mensen zich te veel laten leiden door premie en niet kijken naar de juiste uitgangspunten,” aldus Marieke Moors (specialist AOV bij Mutsaerts). Volgens Moors is het soms juist wenselijk én interessant om een AOV collectief te sluiten voor de partners binnen een kantoor. “Ook bij een collectiviteit geef ik advies over het passend maken van de verzekering voor ieders specifieke situatie.” Uw AOV updaten Uit ervaring weten wij dat het belangrijk is om jaarlijks kritisch te kijken of uw AOV nog aansluit bij uw inkomen, uitgavenpatroon en toekomstwensen. Bij veel verzekeringen is het mogelijk om bi...
advocatie
29-09-2021 09:00