‘Veelplegers faillissementsfraude lastig te vinden, curatoren melden weinig’

Deze ‘beroepsfraudeurs’ halen een bedrijf leeg vóórdat het failliet is verklaard. Onderzoeksbureau Ecorys onderzocht het fenomeen van veelplegers in de faillissementsfraude in opdracht van het WODC. Met het rapport Verkenning naar aanpak bestrijding van veelplegers van faillissementsfraude moet beter inzicht worden verkregen in de aard en omvang van deze groep en hoe deze fraudeurs te werk gaan. Maar dat bleek lastig....
mr online
29-09-2021 11:33