Beleidsadviseur Warmte bij Ennatuurlijk te Eindhoven