Advocaten kiezen niet langer lokale deken, ‘onafhankelijkheid in geding’

Dat de ‘governance’ (bestuur en toezicht) er binnen de lokale ordes anders uit komt te zien, werd al min of meer aangekondigd in de Eindrapportage Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur (door Pro Facto, augustus 2020). Nu zijn betrokkenen het erover eens dat sommige aanbevelingen moeten worden overgenomen. Dat meldt het College van Toezicht op zijn website. Dit College is in 2015 ingesteld om met een onafhankelijke blik van buiten te kijken naar het functioneren van het toezicht en de klachtbehandeling door de lokale dekens....
mr online
01-10-2021 09:52