Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker: ontwikkelingen in de feitenrechtspraak