Dekker belooft onderzoek naar structurele inzet gepensioneerde rechters

Dekker zegde dit toe tijdens een recent commissiedebat over de rechtspraak in de Tweede Kamer. Daarin pleitte D66-Kamerlid Joost Sneller ervoor de speciale regeling, die met de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 is geïntroduceerd om de door corona in de Rechtspraak ontstane achterstanden weg te werken, permanent te maken. Op grond van deze regeling is aanstelling als rechter-plaatsvervanger tot het bereiken van de 73-jarige leeftijd mogelijk. Het inwerken van nieuwe rechters is intensief en vergt goede begeleiding, waarvoor ervaren rechters met de huidige hoge werkdruk en het wegwerken van de achterstanden vaak geen tijd hebben. Met een structurele oplossing kunnen rechters die anders hun werkzaamheden zouden beëindigen worden ingezet bij de opleiding van nieuwe collega’s, aldus Sneller....
mr online
04-10-2021 13:46