Dilemma: psychische problemen huurder vs. overlast omwonenden

Een huurder veroorzaakt ernstige overlast in zijn woonomgeving. Begeleiding is betrokken (geweest) en huurder wordt vanwege zijn psychische problemen tijdelijk opgenomen maar wenst weer terug te keren naar zijn woning. De woonomgeving accepteert dat niet en verzoekt de woningcorporatie om maatregelen te treffen. De woningcorporatie stapt naar de rechter en vordert in kort geding een ontruiming. De rechter moet in kort geding een lastige afweging maken tussen het belang van de huurder om terug te keren en het belang van de woonomgeving op ongestoord woongenot. Deze situatie is een schoolvoorbeeld van de praktijk waar corporaties, instellingen, de gemeente, de politie en huurders mee te maken hebben. Deze casus staat ook centraal in het webinar aanpak Woonoverlast op 12 oktober a.s. De casus nader toegelicht De huurder huurt sinds 27 juli 2010 een woning van een woningcorporatie. Aan...
advocatie
04-10-2021 11:00