‘Goede rechtspraak niet mogelijk met processtukken die lezen als film noir’

In deze zaak ging het om een medewerkster van een kinderopvangorganisatie, van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet werd verlengd. Tijdens haar proeftijd vond een gesprek met haar plaats, waarin haar direct leidinggevende en een van de directeuren aangaven dat van haar een meer proactieve houding werd verwacht. In dit gesprek vertelde de medewerkster dat ze zwanger was....
mr online
04-10-2021 09:01