Notaris moet inzage geven in herroepen testamenten