Beantwoording vragen over de publicatie van de juridische definitie van ecocide