TK Beantwoording gestelde vragen tijdens schriftelijk overleg over de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2021