Belang van de tekst bij de uitleg van een erfdienstbaarheid