Geen goedkeuring van de Minister voor sloop van woningen van een woningbouwcorporatie