Prejudiciële vragen: het fixatiebeginsel geldt niet voor rentes over nalatensschapsschuld die tijdens vereffening verschuldigd zijn geworden