De (on)houdbaarheid van de transitievergoeding in crisistijd