Notaris doet zes jaar over erfenis: twaalf weken geschorst

Een notaris in het ressort Arnhem-Leeuwarden heeft een nalatenschap niet ‘zorgvuldig en voortvarend’ opgepakt. Een understatement: de erfgenamen wachten al bijna zes jaar op de afwikkeling. De procrastinerende notaris wordt twaalf weken geschorst. De erflater in kwestie overleed plotseling in maart 2015. Met zijn ex-vrouw had hij vier kinderen, die volgens het wettelijk erfrecht recht hebben op zijn nalatenschap, en die zij ook beneficiair hebben aanvaard. Vervolgens gaat het mis: de voormalige partner en de kinderen, de klagers in deze tuchtzaak, vinden dat de betrokken notaris onzorgvuldig is bij de afwikkeling van de nalatenschap, die vooral ‘onnodig lang’ duurt: inmiddels ruim zes jaar. Dit terwijl de notaris bij aanvang aangaf een jaar of anderhalf jaar nodig te hebben. Waslijst aan fouten De notaris heeft de kinderen en de ex-vrouw ‘van...
advocatie
11-10-2021 15:08