Informateurs ontvangen secondanten van de onderhandelende partijen