Verplichting om bij einde van de verzekering polis(aanhangsel) te verstrekken