Geen toetsing van juridische kwalificatie die in andere EU-lidstaat aan strafbaar feit is gegeven