Oorsprong en bewijs van motorvoertuigen bij uitvoer

Wilt u als exporteur van een motorvoertuig een preferentieel oorsprongsbewijs aanvragen of afgeven, bijvoorbeeld het 'Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1' of een factuurverklaring? Dan moet u onderliggend, administratief bewijs hebben voor alle aspecten die in dat geval voor de preferentiële oorsprong relevant zijn. Voor dit bewijs geldt een bewaarplicht.
belastingdienst
14-10-2021 17:45