A-G HR: Spaargeld en overig vermogen ieder naar eigen wettelijk vastgesteld voordeel belasten