Verzoek tot horen van opsporingsambtenaren dient gemotiveerd te worden