Sociale zekerheid; noodzakelijk voor werkgever en medewerker

Elke werkgever draagt een zorgplicht voor zijn medewerkers. In het geval van langdurige ziekte van een medewerker, kan deze zorgplicht een flinke last zijn. Naast een behoorlijke tijdsinvestering kunnen ook de financiële gevolgen flink oplopen. Het bieden van sociale zekerheid aan je medewerkers is hierbij van groot belang, een scherpe controle op de financiële lasten als gevolg van arbeidsongeschiktheid van je medewerkers is voor jou als werkgever een absolute noodzaak.4 november 2021Topic: 
hrpraktijk
04-11-2021 10:25