Onbevoegd inzien persoonsgegevens: reden voor ontslag